Välkommen


På denna hemsida hittar du information om mig och min verksamhet. Jag har lång erfarenhet av att i olika sammanhang arbeta med individer, par och familjer. Jag har arbetat inom såväl barnpsykiatrin som vuxenpsykiatrin. 

Jag ser samtal som en möjlighet att öka vår medvetenhet om hur vi tänker, känner och fungerar. Genom samtal kan vi utvecklas och få en fördjupad förståelse för oss själva och andra. Samtal kan hjälpa oss att få nya perspektiv och hitta nya vägar att gå vidare. 


Marie Julin · kontakt@mariejulin.se · 073 781 16 04