Allmän information


Samtalslängd 
Individualsamtal: 45 - 60 minuter 
Parsamtal: 90 minuter 
Familjesamtal: 90 – 120 minuter 

Sekretess och journalföring 
Som legitimerad psykoterapeut omfattas jag av samma lagar och föreskrifter som gäller för all hälso- och sjukvård. Jag lyder under sekretesslagen och jag har skyldighet att föra journal. 

Medlemskap 
Jag är medlem i: 
· Riksföreningen Psykoterapi Centrum (länk)
· Svenska föreningen för relationell psykoterapi (länk)

Publikationer 
· Pedagogiska samtal i psykiatrin (pressmeddelande / provläs / köp
· Autismspektrumtillstånds inverkan på livet i familjen: Föräldrar berättar (länk)
Marie Julin · kontakt@mariejulin.se · 073 781 16 04