Om mig


Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot systemisk och relationell familjeterapi. Jag är även legitimerad lärare med inriktning mot specialpedagogik vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Jag har erfarenhet av att arbeta inom både skola och psykiatri, både med barn och med vuxna. Oavsett inom vilken verksamhet jag har arbetat så har samverkan med familjer och nätverk varit central för mig i mitt arbete. Min grundsyn är att vi alla ingår i ett sammanhang som påverkar oss men som också påverkas av oss. Det är min övertygelse att alla människor utvecklas utifrån sina förutsättningar och att vi lär oss och utvecklas genom hela livet.
Marie Julin · kontakt@mariejulin.se · 073 781 16 04